Mass collect

Co to jest mass collect?

Mass collect to usługa identyfikacji płatności masowych. Polega ona na wygodnej weryfikacji przelewów od kontrahentów przez przydzielenie każdemu z nich indywidualnego numeru rachunku, który jednoznacznie ich identyfikuje. Dzięki temu możliwe jest m.in. automatyczne monitorowanie statusu płatności przez usługi typu Finance Automation. Rozwiązanie jest dostępne dla klientów wybranych polskich banków.